Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego
Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego
 

Województwo Małopolskie

Instytut Europa Karpat jest oddziałem MCK Sokół - instytutcji kultury Województwa Małopolskiego.


logo Województwa Małopolskiego
logo Województwa Małopolskiego


Staramy się, aby nasze programy były zgodne ze strategią rozwoju Województwa Małopolskiego . Kilka razy udało nam się do nich przekonać Urząd Marszałkowski jako grantodawcę, jak również samego Marszałka Janusza Sepioła, który przyjmował honorowy patronat nad realiowanymi przez instytut wydarzeniami.


krajobrazy Małopolski
krajobrazy Małopolski
Od początku Województwo Małopolskie uwiarygadnia swoim autorytetem i rekomendacjami takie projekty Instytut jak: "Nasze wiano dla Europy ", "Karpaty biedne, lecz bogate ", "Dni Republiki Czeskiej " itd. Pomaga nam to w zdobywaniu środków pozabudżetowych na realizację naszych pomysłów.

 
 
Instytut Europa Karpat · ul. Narutowicza 9a · 33-300 Nowy Sącz
tel. (018) 443 43 07 · fax. (018) 442 39 06 · email: instytut@europakarpat.pl
© Instytut Europa Karpat