Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego
Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego
 

Powiat Nowosądecki

Od początku swego istnienia Instytut Europa Karpat realizuje wspólne projekty z Powiatem Nowosądeckim spotykając się z dużą życzliwością i pomocą.


herb powiatu nowosądeckiego
herb powiatu nowosądeckiego
Na czele liczącego 17 gmin Powiatu Nowosądeckiego stoi Starosta Jan Golonka. Patronował On kilku realizowanym przez Instytut projektom.

Wraz z zespołem pracowników Powiatu zrealizowaliśmy II edycję "Naszego wiana dla Europy " w roku 2004 oraz II edycję projektu "Karpaty biedne, lecz bogate ".

Mamy wiele pomysłów na kontynuację dotychczasowych i podejmowanie kolejnych wspólnych działań. Promocja regionu, jego kultury, atrakcji turystycznych oraz uporządkowana refleksja nad kierunkami rozwoju to nasze wspólne cele.

 
 
Instytut Europa Karpat · ul. Narutowicza 9a · 33-300 Nowy Sącz
tel. (018) 443 43 07 · fax. (018) 442 39 06 · email: instytut@europakarpat.pl
© Instytut Europa Karpat