Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego
Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego
 

Wyszehradzkie wojsko?

Przywódcy państw Grupy Wyszehradzkiej planują stworzenie wspólnej jednostki wojskowej.


Będziemy więc mieć wyszehradzkie wojsko, co ma być kolwejnym krokiem w celu umacniania współpracy.

 

Dobrze, że kontakty pomiędzy państwami czwórki tak dynamicznie się rozwijają. My jednak żywimy nadzieję, że nigdy nie będziemy musieli użyć wojsk wyszehradzkich w walce.

 
 
Instytut Europa Karpat · ul. Narutowicza 9a · 33-300 Nowy Sącz
tel. (018) 443 43 07 · fax. (018) 442 39 06 · email: instytut@europakarpat.pl
© Instytut Europa Karpat