Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego
Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego
 

Wyszehradzki profetyzm?

Na kilka miesięcy przed wielkim "przebudzeniem" Ukrainy, podczas pierwszego spotkania po przystąpieniu do UE, przemierzy Grupy Wyszehradzkiej powiedzieli zdecydowane TAK rozszerzeniu wspólnoty.


Wśród potencjalnych kandydatów wymieniali nie tylko Bułgarię, Rumunię i Chorwację, lecz także Turcję i Ukrainę. Premierzy podkreślali, że polsko-czesko-słowacko-węgierska współpraca w UE nadal jest potrzebna, mimo że powstała w 1991 roku Grupa Wyszehradzka osiągnęła cele - członkostwo w NATO i w Unii.

Nowym celem może być teraz popieranie rozszerzenia.

"Chcemy w Europie zapoczątkować intensywną współpracę z Ukrainą, Białorusią i zachodnimi Bałkanami" - mówił czeski premier Vladimir Szpidla.

Z perspektywy kilku miesięcy widać wyraźnie, że Grupa Wyszehradzka może i chce spełniać rolę pośrednika pomiędzy niechętnymi rozszerzeniu członkami Wspólnoty, a Europą Wschodnią. Lobbing na rzecz poważnego brania pod uwagę Ukrainy jako przyszłego członka Unii został rozpoczęty właśnie przez państwa V4. Teraz - po narodzinach społeczeństwa obyuwatelskiego Ukrainy i wygranej Wiktora Juszczenki - takie zabiegi nabierają szczególnego znaczenia.
 
 
Instytut Europa Karpat · ul. Narutowicza 9a · 33-300 Nowy Sącz
tel. (018) 443 43 07 · fax. (018) 442 39 06 · email: instytut@europakarpat.pl
© Instytut Europa Karpat