Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego
Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego
 

BIESIADA KARPACKA 2004

Już po raz drugi odbyło się 21 sierpnia organizowane przez Instytut Europa Karpat święto góralskich kultur - Biesiada Karpacka. Na malowniczym rynku w Piwnicznej położonym w sąsiedztwie dawnego szlaku węgierskiego bawiliśmy się wraz z przyjaciółmi z krajów wyszehradzkich, turystami i mieszkańcami Sądecczyzny.

Podczas Biesiady prezentowały się zaproszone przez nas zespoły z węgierskiego Keszthely nad Balatonem oraz położonych "za miedzą" słowackich Lipan. Z polskiej strony był lachowski zespół Nawojowiacy oraz gospodarze - "Dolina Popradu" z Piwnicznej.

Aby Biesiada była biesiadą nie mogło zabraknąć kucharzy. Swoje narodowe i regionalne dania przygotowali Czesi z Litovli, Słowacy ze Starej Lubovni, Węgrzy z Keszthely oraz gopsodynie z Młodowa i Tęgoborzy. Smakowite zapachy przywabiły tłumy. Stoiska były wręcz oblężone przez biesiadników.

Biesiadzie towarzyszył też zorganizowany przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Piwnicznej kiermasz sztuki ludowej i rękodzieła. Kolorowe hafty, bajeczne obrazy na szkle, gobeliny i rzeźby również cieszyły się sporym zainteresowaniem.

Dzięki wspaniałej pogodzie, która dotrwała do samego wieczora (chociaż przed południem mocno padało i niebo było zasnute chmurami) oraz wspaniałej publiczności impreza udała się nadzwyczajnie.

Klimat był niezwykle ciepły i przyjazny. Prezentacje zespołów nagradzano gorącymi owacjami. Kiedy około 21.00. nadszedł czas, by się pożegnać, widownia nadal była zapełniona po brzegi.

Burmistrz Piwnicznej Edward Bogaczyk i dyrektor Instytutu Europa Karpat Leszek Zegzda na koniec przyrzekli uroczyście, że kolejna Biesiada na pewno odbędzie się w Piwnicznej za rok. Mamy nadzieję, że stanie się się tak rzeczywiście - jeśli los i Sponsorzy pozwolą. Tymczasem warto powspominać Biesiadę Karpacką 2004 oglądając zatrzymane w kadrze scenki z tego barwnego festynu.

 
 
Instytut Europa Karpat · ul. Narutowicza 9a · 33-300 Nowy Sącz
tel. (018) 443 43 07 · fax. (018) 442 39 06 · email: instytut@europakarpat.pl
© Instytut Europa Karpat