Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego
Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego
 

2005

Trzecia edycja projektu poświęconego refleksji na temat problemów i atutów Karpat odbyła się w ramach Agropromocji 2005, której Instytut Europa Karpat był współorganizatorem. Tegoroczna edycja poświęcona była produktowi regionalnemu. Projekt został zrealizowany przy pomocy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Produkt regionalny bogactwem Karpat
Produkt regionalny bogactwem Karpat
W realizowanym przez Instytut od trzech lat cyklu „Karpaty biedne, lecz bogate” 11 września w Pałacu Stadnickich w Nawojowej odbędzie się międzynarodowe seminarium pod hasłem „Produkt regionalny szansą rozwoju gospodarczego”. Będzie ono towarzyszyć Agroropmocji 2005, której Instytut jest współorganizatorem.
 
Seminarium w ramach Agropromocji 2005
Seminarium w ramach Agropromocji 2005
Trzecia edycja seminarium w ramach projektu „Karpaty biedne, lecz bogate” odbyła się 11 września w Pałacu Stadnickich w Nawojowej. Organizując je przy kolejnej edycji słynnej już w Małopolsce wystawy rolniczej Agropromocja 2005 Instytut Europa Karpat stał się jej współtwórcą.
 
Produkt regionalny w świetle prawa
Produkt regionalny w świetle prawa
W Polsce jest wiele produktów, które mogą i powinny starać się o umieszczenie na europejskiej liście produktów regionalnych z zastrzeżoną nazwą pochodzenia.
 
Małopolska wspiera i promuje
Małopolska wspiera i promuje
Szanse rozwoju związane z lansowaniem produktów regionalnych doskonale rozumieją samorządowe władze województwa. O działaniach w zakresie promocji tych produktów mówił na naszym seminarium Andrzej Masny, dyrektor Departamentu Środowiska i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
 
Mówią praktycy
Mówią praktycy
Treścią kolejnych seminaryjnych prezentacji były konkretne przykłady działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe w zakresie promocji oraz przez grupy producenckie w celu rejestracji produktów regionalnych.
 
Kto pyta, nie błądzi
Kto pyta, nie błądzi
Uczestnicy seminarium po wysłuchaniu wykładów mieli wiele pytań do prelegentów. Wywiązała się także ciekawa dyskusja, na podstawie której można wnioskować, że coraz więcej ludzi widzi szansę zdyskontowania regionalnej odmienności.
 
 
Instytut Europa Karpat · ul. Narutowicza 9a · 33-300 Nowy Sącz
tel. (018) 443 43 07 · fax. (018) 442 39 06 · email: instytut@europakarpat.pl
© Instytut Europa Karpat