Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego
Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego
 

Copyright by Inicjatywa Sercem Budowane

Wydaliśmy pierwszą książeczkę. Jest to „List Ojca Świętego Jana Pawła II do dzieci”. Jedyny taki dokument w historii Kościoła, który papież skierował do najmłodszych wiernych. Wszystkie dzieci z sądeckich szkół i przedszkoli otrzymały to wydawnictwo w prezencie na Dzień Dziecka. Spora liczba książeczek została rozprowadzona wraz z „Dziennikiem Polskim”, z którym współpracujemy ściśle odkąd powzięliśmy ten pomysł.


Wraz z Redakcją „Dziennika Polskiego” i na jego łamach zorganizowaliśmy na przełomie marca i kwietnia konkurs plastyczny pod hasłem „Ojciec Święty w oczach dzieci”. Nadesłanych zostało ponad 170 prac. Wszystkie zostały wydrukowane w „Dzienniku Nowosądeckim” dnia 2 kwietnia. Sposób, w jaki dzieci zapamiętały Jana Pawła II świadczy o tym, że instynktownie odczuły, co było dla Niego najważniejsze. Wiele z tych prac naprawdę nas wzruszyło.

 

Nagrodzono i wyróżniono ponad 30 prac. Oprócz satysfakcji, że profesjonalne jury (z artystą malarzem i historykiem sztuki) dostrzegło oznaki talentu, nagrodzeni otrzymali od nas zapewnienie, że ich obrazki będą ilustrować „List do dzieci”. I tak się stało. Dzięki dziecięcym pracom książeczka jest nie tylko bardzo kolorowa, ale też jakby bardziej „nasza”.

 

Oprócz wsparcia „Dziennika Polskiego” mieliśmy też innych Dobrodziejów, dzięki którym nakład „Listu” mógł przekroczyć 12 tysięcy egzemplarzy. Dziękujemy serdecznie przede wszystkim Drukarni BAAD, która podjęła się wyprodukowania wydawnictwa ofiarowując pomoc fachowców, papier i maszyny. Znacznie wspomogli nas także: firma FOLPAK Renaty i Marka Porembów oraz Zakład Budowy Dróg  Włodzimierza Gryzły. Piękne dzięki! Myślę, że dzieci, które dzięki Wam otrzymały taki prezent w dniu swojego święta, też są bardzo wdzięczne.

 

Trzeba koniecznie wspomnieć, że do wydania „Listu Ojca Świętego Jana Pawła II do dzieci” zainspirowała nas jeszcze w lutym Pani doktor Wanda Półtawska, która była gościem jednego z naszych comiesięcznych spotkań. Wspomniała wtedy o tym liście wyrażając żal, że jest tak mało znany. „Każde dziecko powinno mieć ten list w domu” – powiedziała. A my obiecaliśmy, że postaramy się, aby przynajmniej w Nowym Sączu tak się stało. Pani Doktor, dotrzymaliśmy słowa! Dziękujemy za inspirację i życzymy dużo zdrowia.

 
 
Instytut Europa Karpat · ul. Narutowicza 9a · 33-300 Nowy Sącz
tel. (018) 443 43 07 · fax. (018) 442 39 06 · email: instytut@europakarpat.pl
© Instytut Europa Karpat