Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego
Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego
 

Dzień Dziecka z Ojcem Świętym

Inicjatywa nadal działa. Kontynuujemy cykl comiesięcznych spotkań z myślą i dziełem Jana Pawła II. Dnia 2 czerwca rozpoczęliśmy drugi rok działalności.


Ponieważ dopiero co był Dzień Dziecka zaprosiliśmy do współpracy przedszkola i szkoły, które przysłały na specjalny koncert swoich najlepszych wokalistów, a czasem też recytatorów. Koncert pod hasłem „Dzień Dziecka z Ojcem Świętym” miał się odbyć na plantach pod Skałą Piotrową, ale straszna pogoda, która nas nie opuszcza tej wiosny, pokrzyżowała te plany. Gościny małym artystom udzielił ksiądz Jan Siedlarz i przez dwie godziny między Mszą świętą a Apelem Jasnogórskim dziecięce głosiki rozbrzmiewały w kościele Świętego Kazimierza.

 

Repertuar był bardzo bogaty, wykonania urocze, a niektóre wręcz znakomite. Zebrana w kościele publiczność nagradzała wykonawców szczerymi brawami. Zabawa była więc przednia. Mamy nadzieję, że artyści i ich opiekunowie też się dobrze bawili. Jeśli tak, kto wie, czy taki koncert nie stanie się kolejną sądecką tradycją.

 


O 21.00, w strugach deszczu i zimnym wietrze, odbył się Apel Jasnogórski. Pomimo złej aury zgromadziło się na nim spore grono wiernych bywalców tych spotkań. Jak zawsze modlono się o rychłą beatyfikację Jana Pawła II, a ksiądz Jan Siedlarz przypomniał, że właśnie 2 czerwca 1979 roku z ust papieża – Polaka padły słynne już dziś słowa „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi, tej Ziemi”. W swej krótkiej refleksji, która poruszyła zebranych, ksiądz zaznaczył, że choć słowa te zdają się już spełnione, to jednak Bóg oczekuje dalszych zmian i kolejnych owoców. W kontekście wezwania Benedykta XVI „Trwajcie mocni w wierze” jawią się one jako ważne zadanie dla nas.

 
 
Instytut Europa Karpat · ul. Narutowicza 9a · 33-300 Nowy Sącz
tel. (018) 443 43 07 · fax. (018) 442 39 06 · email: instytut@europakarpat.pl
© Instytut Europa Karpat