Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego
Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego
 

Dlaczego Skała Piotrowa przy Dębie Wolności?

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r., dla zaznaczenia końca niewoli, wybitni Sądeczanie biorący udział w I wojnie światowej posadzili dąb na plantach miejskich nadając mu miano „Dębu Wolności”. Wyrósł on w potężne drzewo. My Sądeczanie, w tym szczególnym miejscu, dla uczczenia pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II, w dniu 16 czerwca 2005 r., w 6-tą rocznicę wizyty Papieża na Ziemi Sądeckiej, umieściliśmy głaz wydobyty z Dunajca.


Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r., dla zaznaczenia końca niewoli, wybitni Sądeczanie biorący udział w I wojnie światowej posadzili dąb na plantach miejskich nadając mu miano „Dębu Wolności”. Wyrósł on w potężne drzewo.
Przez długie lata, bo od 1939 r. aż do 1988 r., nie można było przypominać rocznicy odzyskania niepodległości. Dopiero w dniu 11 listopada 1988 r., dla upamiętnienia 70-lecia odzyskania wolności, z inicjatywy i staraniem zegarmistrza Henryka Dobrzańskiego, rzemieślnicy sądeccy położyli uroczyście głaz z napisem „Dąb Wolności 1918”.

My Sądeczanie, w tym szczególnym miejscu, dla uczczenia pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II,  w dniu 16 czerwca 2005 r., w 6-tą rocznicę wizyty Papieża na Ziemi Sądeckiej, umieściliśmy głaz wydobyty z Dunajca.
 
Napis "I jesteśmy w Sączu z powrotem..." nawiązuje do słynnej "powtórki z geografii" czyli wspomnień Jana Pawła II z wycieczek górskich i kajakowych po Ziemi Sądeckiej (stąd głaz wydobyty z Dunajca, który "widział" płynącego Karola Wojtyłę) i podkreśla, że tu – w Sączu – jesteśmy złączeni na zawsze z Największym z Polaków.
Poprzez ustawienie obelisku obok „Dębu Wolności” chcemy przekazać przyszłym pokoleniom, że po latach zniewolenia Jan Paweł Wielki tchnął Ducha Bożego w Naród, który solidarnie zrzucił okowy komunizmu.

Dla uczczenia 25 rocznicy powstania „Solidarności” w miejscu poświęconym jej duchowemu Ojcu zostawiamy na pamiątkę cytat z Jego nauczania: „Nie ma wolności bez solidarności”. Umieszczony on jest na podstawie, na której płonąć będą znicze – światełka wdzięczności za wolną Polskę, za świadectwo życia i świętości Jana Pawła i za niezwykłą wspólnotę, która nas łączy. Niech ten żar solidarności rozgrzewa nasze serca i sprawia, że będziemy bardziej otwarci na potrzeby drugiego człowieka – tak, jak nas nauczał nasz ukochany papież.
„NIE MA WOLNOŚCI BEZ SOLIDARNOŚCI”

 

 
 
Instytut Europa Karpat · ul. Narutowicza 9a · 33-300 Nowy Sącz
tel. (018) 443 43 07 · fax. (018) 442 39 06 · email: instytut@europakarpat.pl
© Instytut Europa Karpat