Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego
Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego
 

Pawłowa cywilizacja miłości

Gośćmi marcowego spotkania z myślą i dziełem Ojca Świętego Jana Pawła II byli ks. Mieczysław Puzewicz, wikariusz biskupi Metropolity Lubelskiego ds. młodzieży i jego młodzi współpracownicy z Lublina. Idąc za nauczaniem Papieża – Polaka podejmują oni rozmaite inicjatywy służące budowaniu cywilizacji miłości.


Lubelscy wolontariusze skupieni w duszpasterstwie przy parafii św. Ducha w Lublinie dzielą się swoim czasem, umiejętnościami i starają się okazać serce tym, którzy tego potrzebują. Pod hasłem „Pora na nas” realizują programy dla zaniedbanych dzieci i zagubionej młodzieży, dla bezdomnych, dla uchodźców z Czeczenii. Podczas spotkania w Sokole opowiedzieli nam o tym i o ideowych podstawach swoich działań.

 

Ks. Mieczysław Puzewicz przybliżył historię pojęcia „cywilizacja miłości”. Jest ono stosunkowo młode, bo po raz pierwszy użył go papież Paweł VI w 1975 roku. Dla Jana Pawła II stało się ono jednym z najważniejszych. Wielokrotnie wzywał On w trakcie swojego pontyfikatu do budowania świata rządzącego się prawem miłości - cywilizacji miłości «opartej na uniwersalnych wartościach pokoju, solidarności, sprawiedliwości i wolności, które znajdują pełne urzeczywistnienie w Chrystusie» (Tertio millennio adveniente, 52).

 

To wezwanie Jan Paweł II kierował w szczególności do ludzi młodych, których nazywał „żywymi kamieniami na budowę cywilizacji miłości”. „Droga młodzieży wszystkich języków i kultur, czeka was zadanie wzniosłe i porywające: macie być ludźmi, którzy potrafią okazywać solidarność, zachowywać pokój i miłować życie w postawie szacunku dla wszystkich. Bądźcie twórcami nowej ludzkości, w której wszyscy bracia i siostry, należący do jednej rodziny, będą mogli nareszcie żyć w pokoju!"(z Orędzia na Światowy Dzień Pokoju, 01.01.2001)

 

Po śmierci Jana Pawła II, wiosną 2005 roku narodziła się w Lublinie idea Przymierza na Rzecz Cywilizacji Miłości. Grono młodych ludzi, którzy poszukują nie tylko lepszego rozumienia świata, ale też sposobów jego współtworzenia, postanowiło rozpocząć przetwarzanie otaczającej ich rzeczywistości w duchu miłości, opierając się na wizji proponowanej przez Jana Pawła II. Uznając osiągnięcia współczesności pragną oni przeciwstawiać się niebezpiecznym zjawiskom i tendencjom.

 

Z tej refleksji narodziło się kilka programów realizowanych z powodzeniem przez lubelskich wolontariuszy. Odwiedziny w szpitalu dziecięcym i zajmowanie się małymi pacjentami, gorący patrol, który dokarmiał bezdomnych w najgorszy zimowy czas, praca wśród uchodźców z Czeczenii mająca na celu ułatwienie im asymilacji – to tylko niektóre przykłady aktywności lubelskiej inicjatywy, która przez odbiorców tamtejszych mediów została uznana za „wydarzenie roku”.


Inicjatywa Społeczna Sercem Budowane w Nowym Sączu powstała z podobnych pobudek. W 11 miesięcy po śmierci Jana Pawła II, podsumowując niemal roczny cykl comiesięcznych spotkań, jej członkowie zastanawiają się nad przyszłością, bo nikt nie chce zarzucać rozpoczętego dzieła. Budowanie cywilizacji miłości jest wyzwaniem, które Jan Paweł II postawił przed wszystkimi ludźmi dobrej woli. Może być nieskończenie wiele pomysłów na realizację tego programu w praktyce. I właśnie zbieraniem oraz wdrażaniem takowych chcemy się zając w następnych miesiącach.

 

Goście z Lublina zostali zaproszeni, żeby zainspirować i zmobilizować. Ich pełna zaangażowania i żaru opowieść z pewnością to zadanie spełniła. Mija okres żałoby po wielkim Polaku i kochanym Ojcu Świętym, ale nie może przeminąć Jego dzieło. Dlatego za przyjaciółmi z Lublina powtarzamy: „Pora na nas”. Na naszą wyobraźnię miłosierdzia, która będzie – przy Bożej pomocy - przynoście dobre owoce.

 

 
 
Instytut Europa Karpat · ul. Narutowicza 9a · 33-300 Nowy Sącz
tel. (018) 443 43 07 · fax. (018) 442 39 06 · email: instytut@europakarpat.pl
© Instytut Europa Karpat