Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego
Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego
 

Inicjatywa Społeczna SERCEM BUDOWANE - jak się zaczęło?

W Nowym Sączu wokół idei głębszego poznawania myśli i kontynuacji w lokalnym wymiarze dzieła Jana Pawła II powstała Inicjatywa Społeczna „SERCEM BUDOWANE”. Skupiła ona ludzi z wielu środowisk. Pierwszym przedsięwzięciem Inicjatywy jest właśnie cykl spotkań, które odbywać się będą aż do kwietnia 2006 drugiego dnia każdego miesiąca.

Pomysł zrodził się na fali wielkich wzruszeń i poszukiwania wspólnoty, które będą przez wiele jeszcze lat wspominane jako fenomen ostatnich dni Jana Pawła II i Jego nadzwyczajnej Obecności w pierwszych dniach po śmierci.


W maju, drugiego dnia miesiąca, czyli dokładnie miesiąc po tym, jak nasz ukochany Ojciec Święty odszedł do domu Ojca, rozpoczęliśmy w Nowym Sączu cykl spotkań zatytułowany „Nie zapomnijcie o mnie – Jan Paweł II”

 

Ustalono, że spotkania te będą miały pewne stałe elementy. Zaczynamy od Mszy świętej w kościele Św. Kazimierza (godz. 18.00), potem w Sokole odbywa się spotkanie z myślą i dziełem Jana Pawła. Co miesiąc zapraszamy ciekawego gościa, z którym rozmawiamy na tematy związane z Osobą, nauką, świadectwem Ojca Świętego. Spotkanie zawsze ma też  oprawę artystyczną. Rozwijanie duchowości w wymiarze uwrażliwiania na piękno i bogactwo ekspresji miało przecież dla Jana Pawła II szczególne znaczenie.

 

O godz. 21.00 odbywają się Apele Jasnogórskie pod Dębem Wolności na sądeckich plantach. We wspólnej modlitwie sądeczanie trwają w tym miejscu do 21.37. A dlaczego na plantach? Otóż Inicjatywa „SERCEM BUDOWANE” powzięła pomysł upamiętnienia Osoby naszego wielkiego Rodaka w formie głazu wydobytego z Dunajca i ustawionego w sąsiedztwie Dębu Wolności.

 

Wspominając Jana Pawła II pamiętamy, jak bardzo umiłował swoją Ojczyznę i jak wielką rolę odegrał w przywróceniu jej niepodległości. Miejsce w sąsiedztwie drzewa, które nasi Dziadowie zasadzili w 1918 roku na pamiątkę odzyskania wolności po zaborach jest naszym zdaniem najlepsze, aby wspominać Papieża, który będąc duchowym Ojcem świata zawsze pozostał Polakiem. On był naszym Dębem Wolności.

 

Mamy nadzieję, że głaz stanie na plantach już 16 czerwca 2005, w szóstą rocznicę wizyty Jana Pawła II w Starym Sączu.

 

Na comiesięczne spotkania zapraszamy wszystkich, którzy z szacunku dla naszego Ojca Świętego chcą poszerzyć swoje wiadomości na temat Jego nauczania, poznać świadectwa tych, którzy stykali się z Nim osobiście, dowiedzieć się trochę więcej o polskiej, europejskiej i światowej historii, w której papież – Polak odegrał tak znaczącą rolę. A jeśli ktoś chce się po prostu wspólnie pomodlić za Jego duszę i rychłą beatyfikację, też będzie mógł to uczynić razem z nami.

 

Cykl „Nie zapomnijcie o mnie – Jan Paweł II” realizowany jest pod opieką duszpasterską księdza Jana Siedlarza, proboszcza parafii Świętego Kazimierza i przy nieocenionej pomocy Małopolskiego Centrum Kultury Sokół.

 

Do Inicjatywy Społecznej SERCEM BUDOWANE, którą zawiązały stowarzyszenia – Klub Inteligencji Katolickiej, Towarzystwo Gimnastyczne Sokół, Civitas Christiana, Związek Sądeczan oraz Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA – przyłączyło się już wiele znakomitych osób. Każda z nich wnosi swoje pomysły na kolejne działania Inicjatywy. Jest ich już bardzo wiele. Obejmują działania dobroczynne, edukacyjne i te, które mają na celu budowanie społeczeństwa obywatelskiego, które będzie świadome swoich praw i obowiązków.

 
Trzeba podkreślić, że Inicjatywa SERCEM BUDOWANE jest cały czas otwarta. Zapraszamy do przyłączenia się do nas wszystkich tych, którzy mają pomysł lub chcą pomóc w realizacji działań, które sprawiłyby radość i dały satysfakcję naszemu ukochanemu Janowi Pawłowie Wielkiemu.

 

 
 
Instytut Europa Karpat · ul. Narutowicza 9a · 33-300 Nowy Sącz
tel. (018) 443 43 07 · fax. (018) 442 39 06 · email: instytut@europakarpat.pl
© Instytut Europa Karpat