Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego
Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego
 

"O istocie solidarności" - Sympozjum Filozoficzne

W głównej sali sądeckiego Sokoła 2 września w godz. 11.00 – 13.30 odbyło się Sympozjum Filozoficzne „O istocie solidarności”. W organizowanym przez Civitas Christiana oraz Instytut Europa Karpat przy MCK Sokół sympozjum uczestniczyło ponad 400 osób. Wykładów profesorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego wysłuchała m. in. młodzież i nauczyciele sądeckich szkół średnich.


Prof. dr hab. Włodzimierz Dłubacz wygłosił tytułowy wykład sympozjum „O istocie solidarności”. Mówiąc o filozoficznym pojęciu przywołał również i przedstawił historię ruchu solidarnościowego w Polsce. Konkluzją wykładu była myśl, że – biorąc pod uwagę współzależność systemów politycznych i gospodarczych, a co za tym idzie ludzi na całym świecie – nie można sobie wyobrazić jego dalszego istnienia bez stosowania biblijnej zasady „jedni drugich brzemiona noście”. Świat może się sensownie i w pokoju rozwijać jedynie z zachowaniem zasady solidarności społecznej.

 

.

Dr  Cezary Ritter z Instytutu Jana Pawła II przy KUL mówił o przesłaniu papieża – Polaka do Solidarności. Przywołując przykład brata Alberta, którego życie zainspirowało młodego Wojtyłę do napisania dramatu „Brat naszego Boga”, dr Ritter mówił o skrystalizowaniu się w myślach Wojtyły pojęcia solidarności międzyludzkiej przeciwstawionej rewolucji. „Solidarność musi iść przed walką, przed walką!” – powtarzał Ojciec Święty w czasie polskich przemian.

 

.

Na koniec dr Kazimierz Krajewski mówił o etosie solidarności, tłumacząc etyczne znaczenie pojęcia. W sposób nadzwyczaj sugestywny pokazał młodzieży różne konteksty solidarności - osobowy, rodzinny, społeczny i globalny.

 

.

Sympozjum Filozoficzne jest jednym z elementów cyklu „Nie zapomnijcie o mnie – Jan Paweł II”, który odbywa się drugiego dnia każdego miesiąca. Wrześniowe spotkanie wpisuje się w kalendarz obchodów 25 rocznicy powstania „Solidarności”, której Ojcem nazywany był Jan Paweł II.

 
 
Instytut Europa Karpat · ul. Narutowicza 9a · 33-300 Nowy Sącz
tel. (018) 443 43 07 · fax. (018) 442 39 06 · email: instytut@europakarpat.pl
© Instytut Europa Karpat