Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego
Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego
 

Wrzesień z Janem Pawłem i "Solidarnością"

W cyklu „Nie zapomnijcie o mnie – Jan Paweł II” zapraszamy wraz z Inicjatywą Społeczną "Sercem budowane" na kolejne spotkanie z myślą i dziełem Ojca Świętego Jana Pawła II.

Spotkamy się jak co miesiąc – 2 września.


 

Przełom sierpnia i września jest w tym roku czasem szczególnym, kiedy wspominamy „Solidarność” w 25 rocznicę jej powstania. Nie można myśleć o „Solidarności” bez myślenia o Janie Pawle, który często jest nazywany jej Ojcem. Rzeczywiście, w jego nauce solidarność zawsze zajmowała ważne miejsce. „Jedni drugich brzemiona noście” i „solidarność musi iść przed walką, przed walką!” to słowa, które wielu Polakom wryły się w świadomość. Można z całą pewnością powiedzieć, że w dużej mierze zawdzięczamy tej postawie Ojca Świętego fakt, że przemiany społeczne dokonały się w naszym kraju bez większego rozlewu krwi.

.

 

 

Te wszystkie sprawy chcemy wspólnie rozważać podczas wrześniowego spotkania, które będzie wyjątkowe o tyle, że wpisane zostało w organizowane przez Radę Miasta Nowego Sącza obchody rocznicy powstania „Solidarności”.

 

.

Przed południem w siedzibie Civitas Christiana przy ul. Kard. Wyszyńskiego 3 odbędzie się Forum Filozoficzne poświęcone „Solidarności”.

.

 

 

O godz. 16.00 rozpocznie się w Sokole uroczysta sesja Rady Miasta, podczas której prof. Włodzimierz Dłubacz z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego wygłosi wykład na temat znaczenia pojęcia solidarności, jego obecności w różnych systemach filozoficznych z uwzględnieniem nauczania Jana Pawła II. Rada Miasta podejmie uroczystą rocznicową uchwałę. Głos zabierze też legendarny współtwórca i przywódca nowosądeckiej „Solidarności” – Andrzej Szkaradek.

.

 

 

Na godz. 18.00 zapraszamy do kościoła Św. Kazimierza, gdzie Sądeczanie podczas Mszy św. będą dziękować Bogu i prosić o łaski dla wolnej Ojczyzny.

.

 

 

O godz. 19.00 w Starej Synagodze rozpocznie się wernisaż wystawy przygotowanej specjalnie przez Muzeum Okręgowe, na której będzie można oglądać eksponaty związane z powstaniem i działalnością NSZZ Solidarność na Ziemi Sądeckiej.

 

Jak co miesiąc o 21.00 spotkamy się też przy Skale Piotrowej na sądeckich plantach. We wspólnej modlitwie za rychłą beatyfikację Ojca Świętego w sposób szczególnie mocny zabrzmią tym razem słowa z Apelu Jasnogórskiego – jestem, pamiętam, czuwam. Przypomnimy sobie naukę papieża – Polaka o tym, jak ważna jest nasza obecność, pamięć i czuwanie w życiu publicznym.

.

 

 

Serdecznie zapraszamy Sądeczan do uczestnictwa we wszystkich lub wybranych wydarzeniach 2 września. Jednocześnie informujemy, na 3 września zaplanowana jest plenerowa impreza, podczas której w radosnej atmosferze będziemy świętować tę ważną dla Polski rocznicę. O szczegółach wkrótce przeczytacie na stronach Instytutu.

 
 
Instytut Europa Karpat · ul. Narutowicza 9a · 33-300 Nowy Sącz
tel. (018) 443 43 07 · fax. (018) 442 39 06 · email: instytut@europakarpat.pl
© Instytut Europa Karpat