Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego
Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego
 

"Myśleć sercem - papieskie inspiracje", spektakl przy Skale Piotrowej

16 czerwca br. minęła szesnasta rocznica wizyty Jana Pawła II na Sądecczyźnie. W roku 2005 po śmierci Jana Pawła w tym właśnie dniu ustawiono w Nowym Sączu na Plantach „Skałę Piotrową”, głaz z Dunajca upamiętniający symbolicznie życie i dzieło papieża - Małopolanina, który wspominał w Starym Sączu swoje wędrówki po Beskidach i spływanie Dunajcem do Nowego Sącza. Ustawienie Skały było efektem działania Inicjatywy Społecznej Sercem Budowane, która zawiązała się w pierwszych dniach po śmierci papieża, by upamiętniać jego życie i dzieło oraz modlić się o jego beatyfikację. W tym roku obchodziliśmy dziesiątą już rocznicę ustawienia Skały, w rok po kanonizacji Jana Pawła II.


Instytut Europa Karpat wraz z Inicjatywą Społeczną Sercem Budowane w sposób szczególny uczcił ten fakt. 16 czerwca o godz. 18.00 odprawiona została msza odbył się uroczysty koncert pt. „Myśleć sercem – papieskie inspiracje”, w wykonaniu Katarzyny Thomas (sopran), Piotra Szafrańca (fortepian) oraz Dariusza Jakubowskiego - aktora i autora koncepcji koncertu. Wydarzenie miało wymowę dziękczynienia za Osobę i pontyfikat wielkiego papieża - Małopolanina. Było artystyczną propozycją odczytania pozostawionych drogowskazów na temat wolności, wiary, piękna, miłości. Próbą dialogu z tym dorobkiem. Koncert ten, to wzajemnie inspirujące się artystyczne formy wypowiedzi. I tak w warstwie słownej teksty papieskie korespondowały m.in. z poezją Zbigniewa Herberta, Jana Lechonia, Cypriana Kamila Norwida, Stanisława Wyspiańskiego, Zygmunta Krasińskiego, Juliusza Słowackiego, Adama Mickiewicza, Johna Donne’a w tłumaczeniu St. Barańczaka, Sofoklesa. Zabrzmi też muzyka m.in. J. S. Bacha ,J. Haydna, F. Chopina, Fr. Schuberta, J. Brahmsa, K. Szymanowskiego, W. Lutosławskiego S. Prokofiewa. Byliśmy świadkami połączenie piękna słowa i myśli z walorami artystycznymi, znakomitym aktorstwem i śpiewem. Dodajmy, że Katarzyna Thomas i Dariusz Jakubowski (znany aktor teatralny, filmowy i telewizyjny) są małżeństwem. Spotkanie zakończył Apel Jasnogórski oraz wspólna modlitwa. Uroczystości zakończyły się tradycyjnie Apelem Jasnogórskim. PG
 
 
Instytut Europa Karpat · ul. Narutowicza 9a · 33-300 Nowy Sącz
tel. (018) 443 43 07 · fax. (018) 442 39 06 · email: instytut@europakarpat.pl
© Instytut Europa Karpat