Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego
Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego
 

Koncert "Myśleć sercem - papieskie inspiracje" w ramach projektu "Nie zapomnijcie o mnie - Jan Paweł II"

16 czerwca 2015 r. przypada 16 rocznica wizyty Jana Pawła II na Sądecczyźnie. W roku 2005 po śmierci Jana Pawła w tym właśnie dniu ustawiono w Nowym Sączu na Plantach „Skałę Piotrową”, głaz z Dunajca upamiętniający symbolicznie życie i dzieło papieża - Małopolanina, który wspominał w Starym Sączu swoje wędrówki po Beskidach i spływanie Dunajcem do Nowego Sącza. Ustawienie Skały było efektem działania Inicjatywy Społecznej Sercem Budowane, która zawiązała się w pierwszych dniach po śmierci papieża, by upamiętniać jego życie i dzieło oraz modlić się o jego beatyfikację. W tym roku będzie to jubileuszowa, dziesiąta już rocznica ustawienia Skały, w rok po kanonizacji Jana Pawła II.


Instytut Europa Karpat wraz z Inicjatywą Społeczną Sercem Budowane pragnie w sposób szczególny uczcić ten fakt. 16 czerwca o godz. 18.00 odbędzie się więc specjalna Msza Św. w Kościele Św. Kazimierza, a po niej o godz. 19.15 na Sądeckich Plantach uroczysty koncert pt. „Myśleć sercem – papieskie inspiracje”, w wykonaniu Katarzyny Thomas (sopran), Piotra Szafrańca (fortepian) oraz Dariusza Jakubowskiego - aktora i autora koncepcji koncertu. Wydarzenie będzie miało wymowę dziękczynienia za Osobę i pontyfikat wielkiego papieża - Małopolanina. Będzie artystyczną propozycją odczytania pozostawionych drogowskazów na temat wolności, wiary, piękna, miłości. Próbą dialogu z tym dorobkiem. Koncert ten, to wzajemnie inspirujące się artystyczne formy wypowiedzi. I tak w warstwie słownej teksty papieskie korespondować będą m.in. z poezją Zbigniewa Herberta, Jana Lechonia, Cypriana Kamila Norwida, Stanisława Wyspiańskiego, Zygmunta Krasińskiego, Juliusza Słowackiego, Adama Mickiewicza, Johna Donne’a w tłumaczeniu St. Barańczaka, Sofoklesa. Zabrzmi też muzyka m.in. J. S. Bacha ,J. Haydna, F. Chopina, Fr. Schuberta, J. Brahmsa, K. Szymanowskiego, W. Lutosławskiego S. Prokofiewa. Spotkanie zakończy Apel Jasnogórski oraz wspólna modlitwa. PROGRAM: 18.00 – Msza Św. w Kościele Św. Kazimierza 19.15 – „Myśleć sercem – koncert przy Skale Piotrowej na Sądeckich Plantach (w razie deszczowej pogody – sala im. R. Sichrawy MCK SOKÓŁ) 21.00 – Apel Jasnogórski
 
 
Instytut Europa Karpat · ul. Narutowicza 9a · 33-300 Nowy Sącz
tel. (018) 443 43 07 · fax. (018) 442 39 06 · email: instytut@europakarpat.pl
© Instytut Europa Karpat