Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego
Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego
 

Chór Scherzo w Kwiatoniu oraz koncert Ľudovej hudby Stana Balaža z Raslavíc w Ladomirovej

Za nami już lipcowe KONCERTY NA SZLAKU UNESCO z okazji 10-lecia współpracy Małopolski i Kraju Preszowskiego - czyli znakomita muzyka w przepięknym otoczeniu zabytkowych cerkwi.


KONCERTY NA SZLAKU UNESCO z okazji 10-lecia współpracy Małopolski i Kraju Preszowskiego W ramach projektu „Województwo Małopolskie i Kraj Preszowski – 10 lat współpracy dla wspólnego rozwoju” Instytut Europa Karpat organizuje wydarzenia artystyczne w wybranych obiektach wpisanych na prestiżową listę światowego dziedzictwa kultury. W ostatni lipcowy weekend odbyły się kolejne koncerty na małopolsko – preszowskim szlaku UNESCO. W sobotę 27 lipca o godz. 18.30 w przepięknej cerkwi św. Paraskewy w Kwiatoniu zaśpiewał znakomity Młodzieżowy Chór I Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Sączu SCHERZO. Pod dyrekcją dra Andrzeja Citaka chórzyści wykonali pieśni religijne od renesansu do współczesności. Było to pierwsze wydarzenie kulturalne w cerkwi w Kwiatoniu po jej wpisaniu na listę UNESCO, które nastąpiło w ostatnich dniach czerwca tego roku. We wschodniej Słowacji, na dawnym szlaku handlowym z Węgier do Polski, leży wieś Ladomirová. W niedzielę 28 lipca odbył się w mieszczącej się tutaj XVIII-wiecznej cerkwi grekokatolickiej św. Michała Archanioła wpisanej na listę UNESCO w 2008 roku, koncert Ľudovej hudby Stana Balaža z Raslavíc. Ta znakomita ludowa kapela wraz z zaprzyjaźnionymi solistami wykonała program złożony z pieśni religijnych w pięknych aranżacjach. Natomiast swoją niezwykłą muzyką zaczarował słuchaczy Michal Smietanka ze Słowacji. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu "Tatry" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.
 
 
Instytut Europa Karpat · ul. Narutowicza 9a · 33-300 Nowy Sącz
tel. (018) 443 43 07 · fax. (018) 442 39 06 · email: instytut@europakarpat.pl
© Instytut Europa Karpat