Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego
Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego
 

Bardejov zaprasza na jubileuszowy koncert. Gościnny występ Piątkowioków na słowackiej scenie

27 października w Bardejovie odbędzie się słowacko-polskie spotkanie z muzyką wielu zespołów słowackich, min. Raslavican oraz barwnych Piątkowioków reprezentujących Sądecczyznę z okazji jubileuszu 10-lecia współpracy Małopolski i Kraju Preszowskiego


Świętowanie 10-lecia współpracy Małopolski i Kraju Preszowskiego rozpoczęło  się od cyklu koncertów na szlaku UNESCO już w lipcu br. w otoczeniu przepięknych zabytkowych cerkwi. Wydarzenia te  odbyły się  w wybranych obiektach po obu stronach granicy, m.in. w malowniczej cerkwi p.w. św. Paraskewy w Kwiatoniu oraz XVIII-wiecznej cerkwi grekokatolickiej św. Michała Archanioła w Ladomirovej. Uroczyste zwieńczenie współpracy nastąpiło  już częściowo, bo 21 września po stronie polskiej – w uzdrowiskowej Muszynie,
a kolejne i zarazem ostatnie po stronie słowackiej – w malowniczym  Barejowie odbędzie się 27 października.

Koncert rozpocznie się w ostatnią niedzielę października o godzinie 16:30. Będzie to prawdziwa uczta biesiadna, ponieważ widownię czekają występy znakomitych słowackich zespołów.  Zaprezentuje się między innymi Raslavican – folklorystyczny zespół, którego początki sięgają do lat 20. minionego wieku, a który do dziś dzień zachwyca swą twórczością, pięknymi strojami oraz radością czerpaną z muzyki. Następnie zapoznamy się z dorobkiem regionalnych zespołów: Toricka  z Abrahamoviec, Cerhovcan z Bardejova, Dubincan oraz DFSK z Frickoviec. Miłośników folkloru lachowskiego i nie tylko zapewne zachwyci występ reprezentujących Małopolskę Piątkowioków. Zespołu, który prężnie działa od 1994 roku pod honorowym patronatem Gminnego Ośrodka Kultury w Chełmcu. W skład zespołu wchodzi prawie sto osób, które łączy pasja i zaangażowanie. Dzięki temu widownia może oglądać barwny program obejmujący tańce, śpiewki, zwyczaje i obrzędy ludowe Lachów Sądeckich, a także wiązanki pieśni i tańców innych południowych regionów Polski.

Realizatorem projektu „Województwo Małopolskie i Kraj Preszowski – 10 lat współpracy dla wspólnego rozwoju” jest Instytut Europa Karpat – oddział Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu "Tatry" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

 

 

 

 
 
Instytut Europa Karpat · ul. Narutowicza 9a · 33-300 Nowy Sącz
tel. (018) 443 43 07 · fax. (018) 442 39 06 · email: instytut@europakarpat.pl
© Instytut Europa Karpat