Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego
Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego
 

Chór młodych głosów w Kwiatoniu

Cerkiew św. Paraskewy w Kwiatoniu była jednym z miejsc, w których odbył się koncert w ramach projektu „Województwo Małopolskie i Kraj Preszowski – 10 lat współpracy dla wspólnego rozwoju”.


W przepięknym wnętrzu maleńkiej cerkiewki wystąpił znakomity nowosądecki Młodzieżowy Chór SCHERZO. Pod dyrekcją dra Andrzeja Citaka młodzież wykonała piękne i bardzo trudne pieśni religijne. Publiczność była pod urokiem kompozycji, które powstawały na chwałę Boga od renesansu do współczesności. Największe wrażenie zrobiły jednak w tym konkretnym miejscu kompozycje cerkiewne.

Dziękując za zorganizowanie koncertu w cerkwi, która w czerwcu 2013 roku została wpisana na Listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO, ks. proboszcz Czesław Kaput wyrażał radość z faktu, że młodzi ludzie chcą oprócz innych pasji pracować nad opanowaniem trudnej sztuki śpiewu chóralnego. W imieniu publiczności ksiądz proboszcz podziękował chórowi i jego dyrygentowi za artystyczne wrażenia i koncert, który był również wspólną modlitwą artystów i publiczności.

Chórzyści – zachwyceni urodą drewnianej cerkwi – pozowali na jej tle do pamiątkowych fotografii. Po koncercie zostali przyjęci z wielką serdecznością i gościnnością przez znakomitych przewodników opiekujących się trafiającymi do Kwiatonia turystami. Państwo Maria i Jan Hyrowie bardzo pomogli w organizacji i rozpropagowaniu koncertu, za co organizator – Instytut Europa Karpat przy MCK SOKÓŁ składa im serdeczne podziękowanie.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu "Tatry" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

 
 
Instytut Europa Karpat · ul. Narutowicza 9a · 33-300 Nowy Sącz
tel. (018) 443 43 07 · fax. (018) 442 39 06 · email: instytut@europakarpat.pl
© Instytut Europa Karpat