Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego
Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego
 

Julia Doszna w Owczarach

W sobotę 20 lipca w cerkwi Opieki Matki Bożej w Owczarach odbył się pierwszy z cyklu Koncertów na szlaku UNESCO organizowanych z okazji 10-lecia współpracy Małopolski i Kraju Preszowskiego na Słowacji.


Oba regiony dysponują niezwykłym bogactwem materialnego i duchowego dziedzictwa kulturowego. Jednym z dowodów, jak ważne jest to dziedzictwo dla kultury światowej, jest ilość obiektów w obu regionach wpisanych na listę UNESCO. O tym między innymi mówił w skierowanym do publiczności powitaniu przedstawiciel Województwa Małopolskiego, Przewodniczący Komisji Kultury Leszek Zegzda, który obecnie zawodowo zajmuje się promocją skarbów Małopolski jako prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej. Sobotni koncert dostarczył podwójnych emocji. Było to pierwsze wydarzenie kulturalne po wpisaniu cerkwi w Owczarach na listę UNESCO. A sam koncert dzięki niezwykłemu głosowi i osobowości Julii Doszny, łemkowskiej pieśniarki urodzonej na Ziemi Gorlickiej, dostarczył publiczności wielu wzruszeń. Opowiedziane słowem i muzyką historie, wyśpiewane w mowie Łemków modlitwy, oddane barwą głosu i muzyką emocje – taki był ten kameralny wieczór w Owczarach. Znakomitej pieśniarce mistrzowsko akompaniował Mirosław Bogoń. W jego wykonaniu publiczność miała szanse posłuchać kapryśnych dźwięków ciekawego instrumentu – liry korbowej. Na koniec koncertu ks. Prałat Stanisław Dziedzic podzielił się osobistymi wspomnieniami dotyczącymi renowacji cerkwi w Owczarach i kościoła w Sękowej oraz wpisania tego ostatniego przez 10 latay na listę UNESCO. Nie krył wzruszenia, że dzieło Jego życia związanego z parafią w Sękowej zaowocowało tak wspaniale i drugi już obiekt, który udało mu się uratować przed ruiną, jest teraz na liście światowego dziedzictwa kultury. Realizatorem projektu „Województwo Małopolskie i Kraj Preszowski – 10 lat współpracy dla wspólnego rozwoju” jest Instytut Europa Karpat – oddział Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu "Tatry" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.
 
 
Instytut Europa Karpat · ul. Narutowicza 9a · 33-300 Nowy Sącz
tel. (018) 443 43 07 · fax. (018) 442 39 06 · email: instytut@europakarpat.pl
© Instytut Europa Karpat