Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego
Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego
 

Witamy w Instytucie Europa Karpat

"Myślenie o kulturze karpackiej kategoriami narodowymi bardzo zubaża. Minął czas doszukiwania się różnic, nadszedł czas odkrywania podobieństw..."

tak pisze Antoni Kroh, znawca tych ziem bogatych w kulturę i przyrodę, a biednych materialnie. Każdy z nas, przyglądając się - nawet powierzchownie - urokom tej ziemi wie, że jest niezwykła, a pięknem onieśmiela i oczarowuje.

I oto z inicjatywy Zarządu Województwa Małopolskiego został powołany przy MCK "Sokół" w Nowym Sączu Instytut Europa Karpat, który stawia sobie za cel przygotowanie programów chroniących dziedzictwo kulturowe, przyrodnicze i społeczne, a z tradycji i obyczajów głęboko zakorzenionych wśród ludzi gór pragnie uczynić sposób na lepsze życie. Chcemy się nauczyć odkrywać nasze bogactwa, aby Europie (tej zasobniejszej!) złożyć atrakcyjną ofertę, która równocześnie da nam szansę godniej żyć.
 
 
Instytut Europa Karpat · ul. Narutowicza 9a · 33-300 Nowy Sącz
tel. (018) 443 43 07 · fax. (018) 442 39 06 · email: instytut@europakarpat.pl
© Instytut Europa Karpat