Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego
Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego
 

ZIARNKO GORCZYCY 2009

W sobote 7 lutego odbył się IX finał "Ziarnka Gorczycy". Podczas koncertu, którego gwiazdą był zespół ABBA FAMILY, nastąpiło wręczenie statuetek za szczególną postawę wobec potrzebujących. Po koncercie odbył się bankiet i dyskoteka w stylu szalonych lat sześćdziesiątych, którą prowadził Marek Sierocki. Podczas licytacji i loterii fantowej zebrano rekordową kwotę 170.000 złotych. Pierniądze te zostaną przekzane na budowę Sądeckiego Hospicjum.


 

Celem akcji było zebranie środków finansowych oraz rzeczowych, na rozpoczęcie budowy "Sądeckiego Hospicjum Stacjonarnego", przy współpracy z Sądeckim Hospicjum Domowym.

 

 

 

Lista osób i firm które przeszły do finału
Ziarnko Gorczycy 2009
,

Lista osób:
Irena Wieczorek, Nowy Sącz
Zygmunt Berdychowski, Nowy Sącz
Józef Fiut, Nowy Sącz
Urszula Tryszczyło, Nowy Sącz
Jerzy Wituszyński Nowy Sącz

Lista firm/stowarzyszeń:
Rena G.B.
Stowarzyszenie Sursum Corda
Bajer, Nowy Sącz
Pers, Nowy Sącz
Spółdzielnia Pracy Piwniczanka

 

NAGRODZENI:

Irena Wieczorek, społecznik lekarz internista, specjalizujący się w leczeniu osteoporozy (pracuje w NZOZ Osteodex w Nowym Sączu) - za to, że nigdy nikomu nie odmawia pomocy. Wspiera honorowych krwiodawców, działających przy sądeckim Pałacu Młodzieży grupę baletową Adagio, włącza się w działalność Uniwersytetu III wieku, bezpłatnie wygłaszając wykłady na temat osteoporozy i wykonując badania. To przykład lekarza, który swój zawód traktuje jak powołanie.

Zygmunt Berdychowski, założyciel i prezes Sądeckiej Fundacji Rozwoju Wsi i Rolnictwa, obecnie Fundacji Sądeckiej - za to, że jego fundacja wspiera inicjatywy lokalne, niesie charytatywną pomoc. Fundacja prowadzi Fudusz Stypendialny im. Braci Potoczków sponsorujący edukację zdolnej młodzieży, organizuje akcje charytatywne "Serce Sercu" oraz cykl pn. "Sądeckie spotkania z historią". Inicjator Kas Wzajemnej Pomocy - organizacji zrzeszającej setki ludzi od 1997 roku, która udzieliła blisko 30 tys. pożyczek. Wreszcie założyciel Instytutu Studiów Wschodnich i Inicjator "Forum Ekonomicznego", dzięki któremu Krynica jest nazywana "polskim Davos", a cała Sądecczyzna jest rozpoznawalna nie tylko w Polsce ale i w Europie.

Firma handlowa Rena G.B. - za wspieranie klubów sportowych, szkolących dzieci i młodzież szkół z miasta i powiatu. Firma wspiera finansowo Caritas w parafii w Piątkowej. Otrzymane od niej środki pozwalają zorganizować wypoczynek dla dzieci i młodzieży z rodzin, których nie stać na zapewnienie go swoim pociechom. Firma wspiera też redakcję miesięcznika "Promyczek Dobra", który znają i uwielbiają dzieci w całej Polsce.

Stowarzyszenie Sursum Corda- za to, że zajmuje się szeroko rozumianą pomocą społeczną, profilaktyką i edukacją. Organizacja realizuje wiele różnorodnych projektów m.in.: "Starszy brat, starsza siostra", Poradnia Tęcza czy Szkoła dla rodziców. Stowarzyszenie prowadzi Młodzieżowe Centrum Wolontariatu. To dzięki członkom i wolontariuszom stowarzyszenia możliwa jest tak sprawna i efektywna realizacja programu "Na ratunek" - zbiórek pieniędzy na rehabilitację dla Marioli Mokrzyckiej, czy też na sfinansowanie ratujących życie operacji Adasia Kiklicy i Wiktorii Czech.

 

Tytuł "Przyjaciel Ziarnka Gorczycy" otrzymali: Anna Totoń oraz Joanna i Mariusz Mikulscy

 
 
Instytut Europa Karpat · ul. Narutowicza 9a · 33-300 Nowy Sącz
tel. (018) 443 43 07 · fax. (018) 442 39 06 · email: instytut@europakarpat.pl
© Instytut Europa Karpat